Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Om LoFF


Hva er LoFF?
I oktober 2006 ble LoFF etablert etter å ha vært nær ”fødsel” flere ganger de senere år. Foreninga er åpen for alle feltbiologisk interesserte. Drivende kraft er den ornitologiske gruppen er den mest aktive, men det finnes også ei botanisk gruppe. Foreninga ønsker å være en møteplass for fastboende og andre som har en tilknytning til Svalbard. LoFF samarbeider nært med miljøvernavdelingen hos Sysselmannen på Svalbard og med Norsk polarinstitutt (NP).

LoFF sin formålsparagraf har tre punkter:
  • være bindeledd mellom naturinteresserte som har en tilknytning til Svalbard
  • verne om naturmiljøet på Svalbard med særlig vekt på fuglefaunaen
  • stimulere interessen for ornitologi og feltbiologi ved møter, ekskursjoner, prosjekter mm.

LoFF har ingen ambisjon om å bli et stort lokallag i antall medlemmer, men ønsker å kunne bli en positiv faktor i lokalmiljøet som kan bidra til at folk får flere og bedre naturopplevelser. Dernest ønsker LoFF å bidra til å styrke vernet av Svalbardnaturen gjennom faglig arbeid, gjerne sammen med sysselmannen og NP. Aktiviteten i LoFF vil svinge med antall lokale medlemmer som kan bidra med praktisk arbeid. LoFF ønsker velkommen ”fuglefolk” fra resten av Norge som medlemmer og da gjerne folk som kan bidra med arbeid som kan gjøres fra ”hvor-som-helst”.

Styre
Atle Brekken (leder)
     - epost: atlebrekken@hotmail.com
Bjørn Frantzen
     - epost: boff@online.no
Øystein Varpe
     - epost: oystein.varpe@unis.no
Stig Hammer
     - epost: stigham@online.noLast updated: 12. oktober 2015

Kontakt webmaster