LoFF Nyhetsarkiv
Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Nyhetsarkiv


Våren nærmer seg! - 5.04.2009
Her er de første observasjoner av alkekonger i Longyeardalen for året 2009:

31. mars - 10 individ (LRSK Svalbard og Jan Mayen)
2. april - 50 individ (Allison Bailey)
5. april - 42 individ (Stig Hammer)

Alkekonger i lufta (Foto: C.Hübner)
(CEH, 5. april 2009)


Småfugl ved flyplassen - 13.03.2009
Den 13. mars ble det sett en småfugl ved flyplassen, men observatørene klarte ikke sikkert å se hva det var. Første tanke er så klart snøspurv, men det er enda noe tidlig for den arten. Hvis det blir observert småfugl i perioden november til mars, er det vanligere at det er andre arter enn snøspurv. Det kan være fugler som har et tidligere trekk enn snøspurven som har blåst nordover. Det har også vært tilfeller at småfugl har klart å overvintre på Svalbard, bl.a. svarttrost og rødstrupe. Hold øynene åpne og følg med, kanskje det er en fugl som har klart å gjemme seg i hangarene eller rørgatene i vinter.

(ML, 13. mars 2009)


Hva er den brune flekken på isen? - 19.02.2009
Idag ved lunsjtiden oppdaget Stig en hvalross som hvilte seg på isen som ligger i inngangen på Adventfjorden. Den ble da besøkt av diverse fastboende og tilreisende før den hoppet i vannet igjen og svømte sin vei på ettermiddagen.

 (Foto: F. Eggenfellner)
(CEH, 19. februar 2009)


Røykt tårnseiler - 19.02.2009
Denne tårnseileren ble funnet av Odd Jostein Sylte ved en inspeksjon av pipen i kraftstasjonen. Fuglen har trolig fløyet opp fra Norge en gang under sommeren/høsten 2008. Så kan den ha rotet seg inn i ett av luftehullene på murpipen og videre ned til fundamentet for de to røykrørene. 

Fuglen var helt inntørket og nokså støvete. Stjertfjærene var sterkt slitte, noe som kan tyde på at fuglen har kjempet for å komme seg ut i det fri.
 
Det er kjent ca 15 funn fra Svalbard av denne gode flygeren. De fleste er sett i eller nært Longyearbyen i perioden 1995 til 2007. Første kjente funn er fra "kysten" i 1891, videre fra Fuglehuken, Bjørnøya, Agardhbukta og Hopen. De ble sett også sett 2 tårnseilere på Kiepertøya i Hinlopen sommeren 1997.
 
Arten finnes i store deler av Europa, Nordafrika og Sentralasia. I Norge er den meget vanlig nord til Trøndelag, men forekommer også videre nordover til Finmark. Tårnseilerne er knyttet til byer og bebyggelse, men kan også hekke i trehull. Tårnseileren, som tidligere ble kallt tårnsvale, kommer som en av de  aller siste trekkfuglene i mai eller juni. Nokså seint på høsten trekker de sørover og man antar at de norske fuglene overvintrer sør for Sahara.
 
Dette er det eneste kjente funnet av tårnseilere på Svalbard i 2008 og den blir dermed en av de 93 artene som ble sett på øygruppen dette år. Fuglen er formellt sett fallvilt og blir sent til Zoologisk museums samlinger via Sysselmannen.

Tårnseileren ble funnet den 29. januar 2009. Fuglen var inntørket og det er ukjent hvor lenge den har ligget i pipen  (Foto: S. Hammer).
(CEH, 19. februar 2009)


Årsmøte! - 14.02.2009
LoFF inviterer til årsmøte 16. februar på UNIS, kl. 19:00. På agenda'en står årsmeldingen, regnskapet, valg av styret og informasjon om aktiviteten i 2009 i bilder og ord. Årsmøte er åpen for alle interesserte.
Vel møtt!

 (Foto: C. Hübner)
(CEH, 14. februar 2009)


Blårev i byen! - 22.01.2009
Det ble en blårev observert i vei 228 i dag. Et sjeldent syn midt i Longyearbyen!

 (Foto: M. Lagerborg)
(CEH, 22. januar 2009)Havhester i Adventfjorden - 01.02.2009
Mikael rapporterer at han så hundrevis av havhester som dukket opp i dimman på Adventfjorden i går!

 (Foto: M. Daase)
(CEH, 01. februar 2009)


Bygg snøspurvkasse i juleverkstedet - 21.12.2008
Trenger du noe å henge fingrene i i juletiden? Hvorfor ikke tenke på våren og bygge en snøspurvkasse for husveggen? Å ha snøspurven som nabo er både koselig og lærerik. Du kan oppleve hekkingen på nært holdt og sørger samtidig på at snøspurven har et trygt hjem for å dra opp ungene. Kassen som vises her har vært brukt siden flere år på Svalbard og funker fint. Den har en liten gang som gjerne kan 'møbleres' med mose, stein etc og en reirkammer for selve reiret. Men det er opp til snøspurven å velge inndelingen i boligen!

Oppskrift til snøspurvkasse.
Klikk på bildet for større versjon av tegning  (Tegning: G. Bangjord)
(CEH, 21. desember 2008)


Hvis du tror det finnes ingenting å se i desember, så tar du feil! - 16.12.2008
Ikke la kikkerten ligge å støve i vinter! Puss linsene og kom dere ut og oppdag fuglelivet i mørketiden. Det ser ut til at vi kan få den 4. vinteren på rad uten is på Adventfjorden. Riktignok kan det fryse til senere, men så lenge det er åpent hav, finnes det muligheter for at vi kan følge med på fuglelivet.
 
Så langt i vinter er det sett teist, alkekonge og polarlomvie. De to siste artene burde egentlig være i åpent hav ved sørvest Grønland, og det er ukjent i hvilket omfang artene overvintrer fast ved Svalbard. Enklest er det å se fuglene der de dykker i lyset fra kaiene. De ulike artene har forskjellige teknikker og det er artige å se ovenfra da de jakter i klart vann. Teistene er enklest å se, de er lyse og kontrastrike og meget uredde. Prøv å plystre på de! De kommer ofte meget nært! Alkekongen er vanskelig å oppdage; den er liten og mørk og tillbringer gjerne lenger tid under vann enn på overflaten. Det ser nesten ut som en stor vingesnegl der den svømmer med sine korte vinger. Polarlomvien holder gjerne til i utkanten av lyskjeglene, og svømmer ofte utover i mørket da de oppdager folk.

En dykkende teist i mørketiden sett ovenfra  (Foto: Stig Hammer)
Foruten ved kaiene er det oppdaget fugl i sjøen fra helt innerst i fjorden, via småbåthavna, kullkaia og til et stykke forbi Adventpynten. Fuglene er oppdaget i lyset fra bil og lykter. Bare det ikke er for mye bølger eller småis, så går det også å oppdage fugl ett stykke fra land med ganske allmindelige batterilykter.
Siden tidlig i november har det vært 1-3 reketrålere i Isfjorden. 9. og 15. november ble det sett polarmåker i lyset bak en av båtene, men etter den tid har det ikke vært mulig å oppdage eventuell fugl. Det ser ikke ut til at være seg båt eller måker kommer inn til byen. I slutten av desember har det tre vintrer dukket opp 1-3 unge grønlandsmåker. Vi håper at det samme skal skje denne vinter. Følg med ved kaiene, og særlig hvis det kommer fiskebåt til kai.
 
Det er ved flere tilfeller funnet døde og avkreftede alkefugler i mørketiden. Funnene er gjerne gjort i forbindelse med sterk vind. Alkefuglene, som er dårlige flygere, kan da bli tatt av vinden og bli forblåste langt inn over land. Sist uke er det funnet en død polarlomvie og to døde alkekonger.

Les mer om fuglekikking i mørketiden: www.loff.biz/LoFF_morketid.html  
(ML, 16. desember 2008)


Ung fargemerka polarmåke avlest i England - 15.12.2008
I England er fugleinteressen stor blant folk flest. Uvanlige observasjoner spres derfor fort på internett. Jeff B. Higgott fotograferte ei ung polarmåke 12. desember 2008 ved Minsmere RSPSs naturreservat i Suffolk, Englands østkyst, en ung polarmåke som var ringmerket med stålring på høyre fot og en grønn plastring med bokstavene LE i hvitt mot den grønne bakgrunnen. Hallvard Strøm i Norsk polarinstitutt kunne melde at denne fuglen var ringmerket som en av tre unger i et reir på Bjørnøya 18. juli i år.

  (Foto: Jeff B. Higgott)
Utenom hekkesesongen finner en polarmåker i hele Barentshavet der det er åpent vann. Ringmerkede fugler er påvist på Grønland, Island og Færøyene. Dette er fugler som enten er skutt gjennom jakt eller funnet døde. Vinterstid er det ikke uvanlig å se polarmåker langs kysten i Nord-Norge. En del fugler ses i England, naturlig nok fordi at mange kunnskapsrike fugleinteresserte følger med på fuglelivet året rundt. De senere årene har det blitt mer vanlig å ringmerke fugler med ringer som har farger og gjerne tydelige bokstaver eller tall. Med kikkerter og fotoutstyr har det blitt lettere å dokumentere trekkveiene til fuglene gjennom å lese av fargeringene, slik som denne polarmåken fra Bjørnøya.

I Longyearbyen er det i perioden 2006-2008 fanget rundt 140 polarmåker som er påsatt fargeringer. Nesten 40% av disse fuglene er observert og rapportert til LoFF fra området rundt Longyearbyen, men ingen fugler fra andre steder - ennå.

Polarmåka er en vanlig hekkefugl på Svalbard, men hekker ikke på fastlandet. I Norge ringemerkes polarmåker hovedsakelig på Bjørnøya, og de senere årene også i Longyearbyen.

Les mer om ringmerking av polarmåke:  LoFF_polarmake.html

 Fangst av polarmåke unger for ringmerking, skjer gjerne ved at fuglene “fiskes” ved at en bruker ei lang teleskopstang som hare i løkke i tuppen av stanga som slippes over hodet og rundt halsen på fuglen. Dette kan se brutalt ut, men det er en helt ok metode som ikke skader fuglene (Foto: Norsk polarinstitutt).
(BOF, 15. desember 2008)


Tid for rariteter - 12.10.2008
Nå da fuglene stortsett har forlatt øya er det igjen tid å holde øyne åpne. Det er nå vi ofte ser fugl som egentlig ikke tilhører Svalbard - det kan være migrerende arter som kommer fra Grønland eller fugl som har kommet hit ved et 'uhell'. I de siste dagene ble det blandt annet allerede sett rødvingetrost (ved hundegården), jaktfalk (nær SSU) og ringdue (sjøområdet). Det er også en del steinskvett i terrenget som sannsynligvis kommer fra Grønland. Gjerne rapporter rare fugl du ser!

Men husk at vi også vet veldig lite om høstmigrasjonen av våre vanlige arter. Dvs nå er det interessant for oss å få inn rapporter om alle fugl - også de helt vanlige, som krykkje og snøspurv!

  (Tegninger: Heinzel, Fitter, Parslow))
(CEH, 12. oktober 2008)


Dugnad for ruser - 22.09.2008
Snart forventes det høstens første kuldegrader og da er det kjekt å ha rusene til fjæreplyttfangst klart. Frosten dreper insektene på tundra'en og da kommer fjæreplytten igjen i store mengder i fjæra for å beite. Planen er å fange og ringmerke fjæreplytt i tiden framover før høstmigrasjonen er i full gang. Men første trinn er å bygge rusene, noe som ble påbegynt sist lørdag.

Lørdag ble det laget ti ruser - men det er fortsatt masse material igjen for mer, så vær velkommen å bygge, du også!  (Foto: C. Hübner)
(CEH, 22. september 2008)


Laguna ved campingplassen: graving for trygge omgivelser - 17.09.2008
Siste uke ble det utført gravearbeid i lagunen ved campingplassen. Målet var å danne flere små holmer, dypere vann mellom land og øyene, samt lengre strandlinje. Hekkende fugl i dette området blir i stor grad utsatt for predasjon fra fjellrev. Det er et håp om at holmene blir ”revefrie” og således et gunstig sted å hekke for ternene. Videre vil trolig konflikten mellom terner og folk (terner som angriper folk som trår for nære egg eller unger) også minske i den grad flere terner velger å hekke ute på øyene.

Arbeidet er støttet av Svalbard Miljøfond, Sysselmannen på Svalbard og Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

Les mer: Biotopforbedringer - Laguna ved campingplassen

Gravemaskin i sving i laguna (Foto: G. Bangjord)
(CEH, 17. september 2008)


Enda en hvalross i Longyearbyen - 01.08.2008
Det ligger igjen en hvalross på stranda. Denne gangen ligger den midt i byen, på westsiden av gammelkaia. Den har blitt oppdaget allerede 31. juli og den ligger fortsatt der.

Hvalrossen ved gammelkaia (Foto: C. Hübner)
(CEH, 01. august 2008)


Familieliv i Longyearbyen! - 30.06.2008
Inge observerte idag et nydelig kull med 11 rypekyllinger midt i byen.

En liten rypekylling (Foto: I. Bakkeland)

Rypefamilie (Foto: I. Bakkeland)
(CEH, 30. juni 2008)


Enda mer ungfugl! - 26.06.2008
Da er også gjessene underveis med sine unger! Denne familien ble observert kl. 17 foran Forskningsparken mens den krysset gangstien på vei fra hekkeplassen på fjellsiden av Longyeardalentil en trygg plass ved en eller annen vann inn i Adventdalen.

På vei mot trygge omgivelser (Foto: C. Hübner)
Litt senere ble familien hilst velkommen av flere ærfuglhunner ved dammen nær hundegården. Ærfuglene oppsøkte gåsefamilien mannsterke og tydelig nysgjerrige.

Ved  dammen nær hundegården (Foto: C. Hübner)
(CEH, 26. juni 2008)


Et stykke spekk på stranda - 24.06.2008
I går kveld ca kl 21:30 oppdaget Eva Therese Jenssen og Hilde Jørgensen denne jenta, mens de gikk tur langs stranda på Vestpynten.  Hvalrossen som viste seg å være en hunndyr lot seg beskue en halv time før den forsvant i havet igjen.

Hvis du observerer en hvalross, sel eller hval kan du melde det til Kit Kovacs hos Norsk Polarinstitutt, som studerer sjøpattedyr: Skjema
Kontakt: Kit Kovacs

Hvalross på Vestpynten (Foto: E. T. Jenssen)
(CEH, 24. juni 2008)


Første ærfuglfamilie underveis - 23.06.2008
De første ærfuglunger har klekket - dette kullet ble observert i dag ved dammen nær hundegården.

 Foto: S. Hammer
(CEH, 25. juni 2008)


Betaversion av fugleguiden er online! - 19.06.2008
Georg Bangfjord kom i dag med gladmeldingen at en første version av fugleguiden nå finnes på nettet. Det er en betaversion, dvs. den er fortsatt litt ustabil og mangler noen funksjoner. Forbedringer vil komme fortløpende og den endelige versjonen er planlagt vinter 2008/2009.
Guiden tar for seg hvilke arter man kan forvente å finne i de ulike områdene ved Longyearbyen gjennom året (jf. kart).  Guiden har en arts- og en områdevis inngang, samt et bildegalleri som viser artsbilder og områdene til ulike årstider. 

Test fugleguiden for Longyearbyen: www.svalbardbirds.com/fugleguide/hovedside.htm

(CEH, 19. juni 2008)


Velkommen i sjøområdet! - 17.06.2008
Sammen med Longyearbyen lokalstyre og initiativet 'Slå ring rundt Sjøområdet' har LoFF tatt opp igjen initiativet fra nittitallet hvor en satte ut bambusstikker som folk kunne holde over hodet slik at ternene hakket i stikka i stedet for i hodet. Nå er informasjonstavler og bambusstikk på plass.

Les mer om prosjektet: http://loff.biz/LoFF_prosjBiotop.html#terner
Se flere bilder: http://loff.biz/LoFF_BilderTerneskilt.html

Stig og Bjørn med terneskilt (Foto: C. Hübner).
(CEH, 17. juni 2008)


Ny Svalbardart! - 09.06.2008
Anna Lindgren som er besøkende fuglekikker oppdaget i dag i 10 tiden en kanadahettemåke (Larus philadelphia) sørøst for bykaia. Tilstrømmende fastboende kunne bekrefte at dette var første observasjon av denne arten på Svalbard! Den kan skilles fra hettemåken pga svart hode (istedenfor brun), svart nebb (istedenfor rød) og hvit på undersiden av vingetippene (istedenfor svart).

Kanadahettemåke (Foto: S. Hammer).
(CEH, 09. juni 2008)


Geir fikk se en polarsvømmesnipe! - 06.06.2008
Siden 21 år har Geir Johnsen vært på leting etter en polarsvømmesnipe på Svalbard, men tross 2 måneder på Svalbard hver sommer lyktes han ikke før nå: 5. juni kl 23:00 i nærheten av lomdammen fant han dette fine eksemplar!
Vi gratulerer - og skal tenke på ham, mens vi observerer polarsvømmesinpe igjen ... og igjen... ;o)

Polarsvømmesnipe (Foto: G. Johnsen).
(CEH, 06. juni 2008)


Vil du vite mer om ærfugl? - 05.06.2008
Da kan du stikke ned til hundegården - her får du både teoretisk informasjon og levende eksempler på samme plass - LoFF har laget et skilt med litt informasjon om ærfugls liv og hekking ved den velkjente ærfuglkolonien mellom hundegårdene. For å unngå at ærfuglene blir forstyrret av nærgående fugleentusiaster har Karl Våtvik laget en barriere rundt ærfuglkolonien - blir på yttersiden av denne barrieren når du skal se på fuglene og kos deg med synet på andre siden!

Les mer om prosjektet: http://loff.biz/LoFF_prosjBiotop.html#arfugl
Se flere bilder: http://loff.biz/LoFF_BilderArfugl.html

Ærfuglinformasjonsskilt ved Longyearbyen hundegård (Foto: C. Hübner).
(CEH, 05. juni 2008)


En kunstig hekkeøy i Lomdammen - 28.05.2008
En av LoFF sine prosjektene er en kunstig hekkeøy for smålom i Adventdalen. Siste uke har LNS hjulpet med å kjøre ut grus som ble deponert på isen. Det var i siste liten før isen tinte for mye. Imidlertid er isen borte og grusen har laget en fin øy.  Nå mangler det bare litt torv som skal legges på toppen av øya for å gjøre det litt mere inviterende for hekking.

Les mer om prosjektet: http://loff.biz/LoFF_prosjBiotop.html#lom
Se flere bilder: http://loff.biz/LoFF_lomdammBilder.html

LNS på tynn is (Foto: M. Lagerborg).
(CEH, 28. mai 2008)


Litt mer om snøgjess - 10.05.2008
I minimum 13 år er det nærmest årlig blitt observert snøgås på vårtrekket i Adventdalen på Svalbard. Det har vært to fugler i lag, samt en singel snøgås som har hatt tilhold i lag med kortnebbgjessene. De to fuglene er tidligere blitt tolket som et par snøgås, siden det ene individet er merkbart mindre enn det andre. Vårvinter 2005 ble “snøgåsparet” fanget og ringmerket i Danmark. Da viste det seg at det faktisk var en voksen hann av nominatrasen (Chen c. caerulescens) - den minste - og underarten (Chen c. atlanticus) - den største (disse er svært like). Disse individene har i all hovedsak tilhold i lag med kortnebbgås når de besøker Trøndelag både på høst- og vårtrekk.

De første snøgjessene ble sett på Svalbard for over 100 år siden og det er ikke så usannsynlig at snøgjess fra de ville bestandene på Grønland og videre vestover kan ankomme Svalbard. Det er ikke mange år siden, det ble sett en flokk på ca 10-15 snøgjess på Svalbard. Snøgåsa er verdens mest tallrike arktiske gåseart og teller flere i antall enn alle de øvrige artiske gjessene tilsammen. Siden de hekker på Grønland (et “steinkast” fra Svalbard, for ei gås), er sannsynligheten stor for at det dukker opp snøgjess på Svalbard som stammer fra ville bestander.

De to ringmerkede hann snøgjessene ble sett samme dag i Nord-Trøndelag som observasjonen av to snøgjess på Svalbard (se nyhet 30.04.2008), så det er heller ikke disse som har dratt nordover. 

To snøgås i lag med kortnebbgjess i Adventdalen 13. mai 2007 (Foto: Stig Hammer).
(GB, 10. mai 2008)


Snøgjess i Adventdalen - 30.04.2008
I går så Stig Hammer to store hvite fugl på norsiden av Adventdalen. Etter nøye undersøkelse kom han fram til at det var to snøgjess. Det er dermed de første gjess som ble observert på Svalbard i år! Isfjord Radio hadde meldt at de hadde hørt gjess ikke så lenge siden og det er nok mulig at det nettopp var de to snøgjess de hadde hørt.

Det kan også leses på www.pinkfoot.net at det har blitt observert to snøgjess i Nord-Trøndelag på fredag, 25 april. Det er 2 individ med metallring og er kjent fra andre år. Også i Adventdalen har to snøgjess blitt observert de siste årene, men da var de alltid sammen med kortnebbgjess.
Snøgås
En av de to snøgås som ble sett i Nord-Trøndelag den 25. april (Foto: Halvor Sørhuus).
(CEH, 30. april 2008)


Se etter fargemerka polarmåker! - 14.04.2008
I fjor ble det ringmerket 134 polarmåker på søppelplassen i Longyearbyen. Disse fikk alle i tillegg til stålringen en plastring av rød farge med to hvit bokstaver på den andre foten. Med kikkert vil det på ikke altfor langt hold være mulig å lese av bokstavene på fargeringen. På nettsidene til LoFF finner du merkelistene som forteller når den enkelte fugl ble fanget og merket slik at du selv kan finne ut når den fuglen du nettopp så ble fanget og merket. Mandag 14. april ble den første avlesingen rapportert. Stig Hammer leste av Rød RF. Denne polarmåken ble ringmerket på Søppelplassen 21. august i 2007.

Har du lest av farge og bokstaver på en polarmåke, send en epost til boff@online.no eller fortell dette til en av LoFF’erne i Longyearbyen. Poenget med hele merkingen er at det rapporteres når fuglene blir sett. Dermed får vi mer kunnskap om hvor de polarmåkene som er ringmerket, oppholder seg. Den enkelte som melder fra om slike obervasjoner mottar en pins laget av LoFF. I 2008 er motivet på årets pins ismåke.
Ringmerked polarmåke
Ringmerket polarmåke med koden 'rød SP' (Foto: B. Frantzen).
(BOF, 14. april 2008)


Arbeidsrapport for ekspedisjonen til Sørkapp i høst 2007 er online - 13.04.2008
Endelig er arbeidsrapporten 3 - 2007 "Sørkapp høst 2007" klar. Du finner den under 'Rapporter' i menyen til venstre. Rapporten beskriver faunaregistreringer og ringmerkingsresultater fra ekspedisjonen i september 2007.
Leir på Sørkappøya
Leiren ved laguna på Sørkappøya (Foto: C. Hübner).
(CEH, 13. april 2008)


Lynvingen TZZ and Donald DUC - 12.04.2008
Longyearbyen Skole har adoptert to hvitkinngjess som ble utstyrt med satellitsendere i vinterområdet i Skotland. Elevene har gitt dem navnene Lynvingen og Donald og skal nå følge med på nettet når de to gjess skal reise opp hit. Alle gjess som er ringmerket i Skotland har en oransj ring på beinet. Det gjelder også Lynvingen og Donald. Om du ser en hvitkinngås med oransje ring vær derfor ekstra oppmerksom og sjekk om du kan se en liten ryggsekk med antenna. Gjerne meldt fra hvis du ser dem, da blir både elevene på skolen, LoFFere og ringmerkere (Wildfowl & Wetland Trust) glade!

Les mer om prosjektet og følg gjessene på nettet: http://www.wwt.org.uk/tracking/266/barnacle_goose.html
Braveheart
Gåsen Braveheart med satellitsender sett ifjor høst nær Svea.
Senderen med antenna er markert på det lille bildet (Foto: M. Bjerrang).
(CEH, 12. april 2008)


Tadaa! - 04.04.2008
Da ble første snøspurven observert - Per Einar Krokan fikk besøk av denne karen på fuglebrettet sitt!
Det ryktes også at alkekongene er tilbake - Cecilie von Quillfeldt har sett første flokken i Longyeardalen.
Snospurv
Første bevis at det snart blir vår (Foto: P. Krokan)
(CEH, 04. april 2008)


Når sola kommer tilbake - 17.03.2008
Nå som sola er tilbake, blir det igjen lettere å observere fuglene. Polarmåkene er tilbake på kloakkutløpet, teistene svømmer i delta'en og Mikael har sett årests første to ismåker i fjorden 4. mars! Hvem oppdager første alkekonge?

Husk at vi har en fenologiaksjon - du kan laste ned skjema'et 'Det våres' og registrere de første fugl, planter du ser. Du kan også rapportere alle andre naturobservasjonene. De som sender inn skjema med faunainformasjon får en pin som premie (2008: ismåke).
Hiorthfjellet
Delta'en av Adventfjorden er en god plass for å observere fugl (Foto: C. Hübner)
(CEH, 18. mars 2008)


Nå kan du følge 15 ismåker på nettet - 15.12.2007
Norsk Polarinstitutt (NP) og 'Arctic and Antarctic Research Institute' (AARI) i St. Petersburg har i sommer satt satellittsender på 18 ismåker - 10 på Svalbard og 8 på Frans Josef Land. Fra 15 av de 18 sendere blir det mottatt gode signaler og nå har forskergruppen lansert en nettside hvor man kan følger fuglene på deres ferd gjennom vinteren. LoFF jobber tett sammen med forskerne når det gjelder ismåker i nærområdene av Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund.
teistflokk


Følg ismåkene på migrasjonen: www.ivorygull.npolar.no/ivorygull/
(CEH, 15. desember 2007)


Har du lagt kikkerten på hylla for sesongen? - 09.12.2007
Ta den frem igjen! Det er fugl på Svalbard året rundt og det krever bare litt tilrettelegging og fleksibilitet for å kunne fortsette med fuglekikking også i mørketiden. Her i Longyearbyen er det midt på den svarteste vinteren gjort mange spennende observasjoner av uvanlige arter. Det er også gjort registreringer som har tilført ny kunnskap om levevaner og adferd til de mer vanlige artene på Svalbard.
teistflokk
Flokk av teist i mørketida - desember 2006 (Foto: Stig Hammer)


Rapportere fugler i mørketiden: www.svalbardbirds.com !


Les mer om fuglekikking i mørketiden her
(MB, 09. desember 2007)


Besøk i mørketiden - 25.11.07
Lørdag ettermiddag oppdaget Mikael Lagerborg og Signe Kirkemoen en gulnebblom ved Bykaia. Den oppholdt seg ganske lenge i området og var fint å observere pga belysningen på kaia. Gulnebblom er en sjelden gjest på Svalbard og dette er andre mørketidsobservasjonen av denne arten.
Gulnebblopm i mørketiden
Gulnebblom i mørketiden og lett snøvær (Foto: B. Frantzen).
(CEH, 25. november 2007)


Isfugl? - 03.10.07
Isand og isrype* er kjent for de fleste på Svalbard, men har nå også den riktige isfuglen dukket opp på Svalbard?

Ved en tur langs brinken på Adventelven i midten av September ble det oppdaget et fuglereir i en liten jordhule i en elvebrink. De må sies at på Svalbard er dette en noe uvanlig måte å plassere et reir på.
Isfuglens reir?
Brinken på Adventelven med den bebodde jordhulen (markert med pil; Foto: M. Lagerborg).
Mine assosiasjoner gikk direkte til isfuglen som jo graver ut små huler i sand eller jord, oftest i elvebrinker, men da med en ganske lang gang som leder inn til selve reirhulen. Vi skjønte jo direkte at det måtte være et snøspurvreir, noe som ble bekreftet da jeg så på bomaterialet i reirskålen: lag på lag med reinsdyrhår og noen små hvite fjær formet i en perfekt halvkule. Reirskålen var ca 15 cm vid og like dyp, foret med mange lag og trolig brukt gjennem mange sesonger.
Snøspurvens reir!
Jordhulen med reir. Utsnitt: Nærbildet av reiret (Fotos: M. Lagerborg).
Snøspurven kan være nokså opportunistisk i valget av plass der den bygger sitt rede, det ser vi tydelig i Longyearbyen der spurvene bygger der de finner noe passende: sneskutere, biler, rørkasser etc.

Ute i terrenget finner vi den vanligvis i og under stenskrammel og ur. Langs taubanen er det stor succé med de spesiallagde fuglekassene. At den hekker i jordhuler er nok mindre vanlig! Dette reiret har riktignok ikke noet trangt hull eller gang inn til selve redet slik som sandsvalen og isfuglen graver, men har en mer åpen løsning, Åpningen ligger dog så høyt at det er umulig for rev og måker å komme til.

Vi kan ikke se bort fra at reirhulen opprinnelig kan være menneskeskapt; det var mange fotspor og andre spor etter aktivitet (avdekket en profil og tatt jordprøver?).

*) havelle og ismåke
(ML & SK, 03. oktober 2007)


Ryper i høst - 30.09.07
Rypene i Svea er allerede godt på vei til vinterdrakt. Her er det noen fine bilder som Mathias Bjerrang tok.
RypeRype

RypeRype
(MB & CEH, 30. september 2007)


Besøk som ingen så ... - 21.09.07
En isbjørn ruslet forbi hundegården for ca 3 dager siden. Anders Åslund tok dette bildet av fotavtrykkene i leira.
Isbjornspor
(BOF, 21. september 2007)


Første resultater fra Sørkapplandet - 14.09.07
I perioden 1. - 9. september ble det observert 37 fuglearter i området Sørkappøya, Øyrlandet og Sørkappflya. I tillegg ble det ringmerket blandt annet 802 fjæreplytt og to medlemmer av LoFF utdannet i ringmerking. Vi kan fastslå at turen var en full suksess!
Sørkapp
Deltaker på Sørkapplandet expedisjonen 2007 inkl. lett bagasje. Fra venstre: Arild Espelien, Per Krokan, Christiaane Hübner, Oddvar Hagen, Kjell Mork Soot, Sigurd A. Hovde, og Georg Bangjord (Foto: B. Frantzen).
Les mer her: www.svalbardbirds.com
og her: Mens vi venter....
(CEH, 14. september 2007)


Spekkhoggerens angrep - 14.09.07
På tur med MS National Geographic Endeavour sommeren 2007, ble vi 7. august oppmerksom på breaching whales i overflaten på drop-punktet til dyphavet noen nautiske mil vest for Danskøya.
spekkhogger
Da vi nærmet oss, ble vi etterhvert klar over at det var en flokk med spekkhoggere- mellom 7 og 10 stk samt en vågehval. Dette viste seg å være en av naturens sterke skjebner som kom til å spille seg ut rett ved siden av skutesida for båten. Disse spekkhoggerne var i ferd med å drepe vågehvalen, og det ble etterhvert mye spor etter spekkhoggertenner på vågehvalen.
blodig vågehval
Jaktmetoden som spekkhoggerne brukte var å utmatte hvalen med å ikke la den slippe opp til overflaten for å puste. Flere ganger når den kom opp til overflaten, la spekkoggerne seg oppå hvalen og presset den ned. I tillegg gikk de til direkte angrep på hvalen, noe tannmerkene over kroppen viser tydelige tegn på. Det spesielle var at på slutten gikk de til angrep rett inn i kjønnsorgan-åpningen - noe bildene her viser.
angrepangrep
Ombord på båten hadde vi personell med kompetanse på hval, og dette var noe de aldri har sett før. Om dette da er en vanlig måte å angripe hval på, er vi usikre på.

Etterhvert begynte hvalen å vise tegn på utmatting. Den hadde også begynt å få store flenger i siden, noe som ble strørre etterhvert som spekkhoggerne fortsatte å rive i disse flengene. Vi så aldri avslutningen, annet enn at vi skjønte at vågehvalen måtte ha gitt opp for overtaket som spekkhogger-flokken hadde. Den forsvant fra overflaten, og det kom noen få biter med spekk opp på overflaten. Det ble ikke særlig rester etter hvalen på overflaten, men vi hadde dårlig tid så vi ble ikke lenge i området etter at hvalen forsvant fra overflaten.
tilskuer
MS National Geographic Endeavour har aldri før sett spekkhogger rundt Spitsbergen før, og da i tillegg få se en hel flokk spekkhuggere som angriper en vågehval med suksess var selfølgelig rett og slett flaks. Vi må uansett takke Richard White som satt i "kråkereiret" og oppdaget dette gildet. At vi kom noe forsinket til kai i Longyearbyen var noe vi ikke var særlig lei oss for, så lenge alle rakk flyet. Og vi var alle enige om at det hade vært en fin tur...

Fotos av Jon Portis, Dean Gushee og Kenneth Monsen

Tekst av Kenneth Monsen (KM)
havhest
Hvalspekk - et velkommen måltid for havhestene i nærheten.
(KM, 14. september 2007)


Mens vi venter på Sørkapp ekspedisjonen 2007...
Fredag, 31. august skal 8 personer starte til LoFF ekspedisjonen til Sørkappområdet. Målet med turen er å ringmerke fugl på høsttrekket, opplære LoFF medlemmer i ringmerking og samtidig registrere høsttrekket. For å forkorte ventetiden på resultatene av ekspedisjonen kan det leses rapporten fra første ekspedisjonen som ble gjennomført høsten 2006.

Last ned rapporten her: Sørkapp høst 2006
Sørkapp
Øyrlandet med Tokrossøya i forgrunnen (Foto: Bjørn Frantzen)
(CEH, 24. august 2007)


Godzilla i Adventdalen!
Ifølge satelittkartet som viser bevegelser av 11 hvitkinngjess med satellitsender er en av dem - Godzilla - kommet til innerste delen av Adventdalen! Nå gjelder det å komme seg ut og svare på følgende spørsmål:
Hvor mange unger har han med seg?

Er partneren ringmerket?

Hvem finner ham først? Kappløpet er i gang!

Godzilla i Skottland
Godzilla i Skottland med ryggsekken som han tok med seg til Svalbard (Foto: L. Griffin).
Godzilla har på seg en oransj ring med koden DAN. Da den ble observert i vinterområdene var han parret til en hunn med oransj ring (CYP). Det er relativt lett å få øye på antenna - en mørk strek som stikker ut ryggen.
(CEH, 22. august 2007)


Fjæreplytt med flagg
I juni 2006 ser den finske amatørornitologen Jukka Hintikka en fjærplytt merka med gult flagg i fjæra i Longyearbyen. En del korrespondanse med forskjellige fuglefolk ga oss ikke noe svar på hvor eller når den ble merket. I juni 2007 ser så Stig Hammer en til plytt med samme type merking. Etterforskningen blir tatt opp på ny, og nå har vi fått svaret!
fjæreplytt med flagg 1
Fjæreplytt med flagg (Foto: Colin Corse)
Men først en liten bakgrunn:
Fjæreplytten er den vanligste vaderen på Svalbard; NP anslår at det hekker mellom 2000-10 000 par her oppe. Fra ca 20 mai og ut juni og på høsten etter den første frosten, er det store mengder fjæreplytt å se i Adventsdalens delta ved lavvann. Opp mot 2000 fugler er sett samtidlig. Det er fortsatt flere hundrede i begynnelsen av oktober, og rekorden for den siste tapre ble satt 10. desember i 2005! Oddgeir Djøseland har observasjoner av fjæreplytt i januar på Jan Mayen og det ble også sett en liten flokk på Bjørnøya i februar i år. I Nord-Norge overvintrer det 100 000-tals fugler, trolig mest fra Sibir, men også noen Svalbardfugler er observert. Frem til slutten på 80-tallet var det ukjent hvor svalbardbestanden overvintret; man antok at det var våre fugler man så langs norskekysten på vinteren. Fra Ringmerkingsatlaset er det opplyst om en fugl merka på Bjørnøya som ble funnet i Tyskland.

Det er gjort en del forskning på arten og flere har brukt individmerking med fargeringer. Bl.a. Elin Pierce i perioder fra 1986 til 1996, da ca 800 fugler ble merket i Adventdalen og i Ny-Ålesund. Nesten samtidig med EP merket Mikael Hake overvintrende fjæreplytt på øya Nidingen utenfor Göteborg (til nå 1208 fugler er fargemerket (1986-2007), mange er fanget med hov og lommelykt på natten). Her ble det sett noen av Elins fugler og her oppe ble det sett flere av Mikaels (ca 18 gjennfunn bl.a. Adventdalen, Gipsvika, Bockfjorden, Prins Karls Forland, Bjørnøya, Sveagruva (2007) og 2 x Sørkappøya (2007)). Ved to av tilfellene som Mikael var her oppe klarer han å treffe på eksakt det samme individet, og som han selv altså tidligere har merket på Nidingen. Det er nok større sannsynlighet å få 7 rette i Lotto. Når Mikael var her oppe i 1994 fanget han også en fjæreplytt i Adventdalen som viste seg å være merka i Skottland 10 år tidligere. På Nidingen har man bl.a. en observasjon av et fargemerka individ som avslørte rekordalderen 20 år! Et annet individ ble registrert 10 vintrer på rad!

Tilbake til Svalbard og nåtid!
I juni 2006 rapporterer den finske amatørornitologen Jukka Hintikka en fjæreplytt med gult flagg og rød ring. En del korrespondanse med forskjellige fuglefolk ga oss ikke noe svar. I juni 2007 ser så Stig Hammer et individ med en liknende merking. Etterforskningen blir så gjenopptatt, og nå har vi fått svar fra Ron Summers ved The Royal Society for the Protection of Birds: Begge fuglene er merket ved Aberdeen i Skottland i januar-mars 2006. På Skottland og Orkney har man siden des. 2004 merka over 300 fugler. De fokuser på langnebbete individer, som man vet bruker Island som rasteplass på våren og som man antar hekker på NØ Grønland og i Arktisk Canada. I det at jeg skriver ferdig denne artikkel, får vi opplyst att det 1. august er sett enda en plytt med gult flagg! Det er gåseforskeren Götz Eichhorn (som jobber sammen med Maarten Loonen på IPY-prosjektet 'Birdhealth') som ser enda en skotte ved Gravsjøen på Nordenskiöldkysten!
fjæreplytt med flagg 2
Enda en fjæreplytt med flagg (Foto: Götz Eichhorn)

Kan vi da slå oss til ro med dette?
Nei selvfølgelig ikke! Kom dere ut og se etter flere merkede plytter!
Som de fleste kjenner til, er arten meget tillitsfull og uredd; det er mulig å komme fuglene meget nært uten å forstyrre eller skremme de vekk. Ved lavvann på våren går det utmerket å spasere ute blant flokkene på bunnen av Adventfjorden og lese av ringer med bare håndkikkert. Ved høyvann og surt vær sitter de ofte i en tett flokk på stranden nedenom pumpehuset til kraftstasjonen. Også skrentene ned mot sjøen fra bensinpumpen ved Skoterutleie og videre langs hele skrenten til Søppelanlegget. Nedenfor brannstasjonen mot Gammelkaia kommer det ut en liten bekk, her er det også lett å komme de ganske nært uten å forstyrre.
Les mer om ringmerking og gjennfunn her
(MB, 22. august 2007)


Hvitkinngås-nytt
Mytende hvitkinngjess begynner å samle seg på isdammen i Svea. Daglig ses opp til 150 gjess men per idag er det ikke observert familier på vannet. Disse befinner seg på små vann i nærheten av Svea og ser ut til å bevege seg forsiktig mot Isdammen.
hvitkinngås flokk i Svea
Mytende hvitkinngåsflokk i Svea (Foto: M. Bjerrang)
Også ved Isdammen blir det mer og mer mytende gjess. Disse skal fanges, ringmerkes og undersøkes for parasitter mellom 20-22. juli av gåseforskeren Maarten Loonen fra det nederlandske 'Arctic Center' ved Universitetet i Groningen. For å fange gjess i en bur, brukes det kajakker på Isdammen og folk på land som omkretser gjessene og leder dem inn i nettet. Se her for en bildeserie av en gåsefangst i Ny-Ålesund.
Hvitkinngåsfangst
Med kajakker og gående folk drives gjessene i nettet (Foto: M. Loonen).
(MB & CEH, 13. juli 2007)


Rødnebbterner hekker!
Rødnebbterna hekker flere steder i Longyearbyen. Som de meste har fått oppleve, er den svært aggressiv ved reiret og går til angrep på alle som kommer i nærheten. Dette kan unngås ved ta med en stikke som du holder stille over hodet. Ikke slå med stikka, det er straffbart å skade eller drepe fuglen! Gå rolig videre og vær oppmerksom på egg og unger på bakken. Det er viktig å informere også andre om dette for å unngå unødvendige konflikter mellom terna og menneske. Gjerne heng opp dette plakat ved naustet ditt eller andre steder der det hekker rødnebbtern:
Rødnebbterne plakat
Last ned plakaten som pdf-fil her
Les også om vårt rødnebbtern-prosjekt her!
(CEH, 12. juli 2007)


Litt om ærfuglkolonien ved hundegården
13. juni ble det talt rundt 150 ærfugl hunner på reir i området ved hundegården i Longyearbyen. 29. juni ble det første kullet med unger sett hvor mor og ei tante passet 5 unger. Ærfuglen ruger ca 30 dager på eggene før de klekkes. Det betyr at første egg ble lagt ca 25. mai.
Ærfuglene kommer oftest gående til reirplassene og krysser veien. Noen fugler blir kjørt i hjel av biler hvert år da det ikke er redusert fart (80 Km/t) ved hundegården.
Ærfugl par
Det er tett med ærfuglhunner på reir ved hundegården (Foto: BOF)


Ærfugl på veien
Husk å redusere farten når du kommer forbi hundegården - det er ofte ærfugl som sitter på bilveien (Foto: BOF).
(BOF, 11. juli 2007)


Alaskasnipe i Adventdalen!
29. mai ble den første alaskasnipa sett i Adventdalen. To forskjellige individer er sett. 29. juni ble alaskasnipa sett i våtmarka mellom veien til Gruve 7 og hundegården i Todalen. Dette individet har holdt til her i flere uker og spiller fortsatt.

Vi oppfordrer fotografer som har tatt gode bilder av alaskasnipa om å sende disse inn til LoFF.
Alaskasnipe
Alaskasnipe, Pectoral Sandpiper, (Foto: BOF)
(BOF, 30. juni 2007)


Og så er ærfuglene underveis...
Bjørn melder torsdag, 28. juni: "Så i dag kull med unger både i dammen nedenfor Hundegården og i dammen ved Nordlysstasjonen, 5 unger i begge kullene."
Ærfuglfamilie
(BOF, 28. juni 2007)


Første gåseunger er klekket
Søndag, 24. juni ble de første gåseunger observert av Terje Leren inne i Longyearbyen (bilde). Samme dag observerte Mikael Lagerborg 2 hvitkinngåsfamilier ved teltplassen og Oddvar Hagen kunne melde om kortnebbgåsunger ved isdammen.
Gåsefamilie
(ML & CEH, 25. juni 2007)


Litt om ringmerking av polarmåke
Ved å merke polarmåker med individuelle fargekoder ønsker LoFF å øke kunnskapen om bevegelsesmønsteret til de polarmåkene som oppholder seg i Longyearbyens nærområde.
Les mer her!

Felle for polarmåker
(BOF, 20. juni 2007)


Snøspurvens hekking
Bjørn fant store unger i reirkassen for snøspurv i byen, mens snøspurvene i Todalen fortsatt har egg.
Snøspurv ungerSnøspurv egg
(BOF & CEH, 17. juni 2007)


LoFF hjemmeside er online
LoFF har lansert sine websider! Etter at Longyearbyen Feltbiologisk Forening (LoFF) ble etablert i oktober 2006 ble nå nettportalet til foreningen started opp. Formålet med portalet er å informere om LoFF og prosjekter som er i gang eller som planlegges. LoFF.biz skal også være en forum for fugleinteresserte og andre feltbiologer på Svalbard.
Les mer på siden "Om LoFF"
(CEH, 17. juni 2007)


                                          
 
 

Kontakt webmaster