Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Kontakt LoFF


Longyearbyen Feltbiologisk Forening
Postboks 694
9171 Longyearbyen
Norway

E-post: styre@loff.biz
Telefon: 91541188 (Bjørn Frantzen)

Bankkonto: 4750.19.15749

Organisasjonsnummer: 992 654 481

Vil du bli medlem?
Meld deg inn på Norsk Ornitologisk Forening og kryss av "Lokalt tillegg for Longyearbyen Feltbiologiske Forening". Vårt medlemskontigentet er 50 NOK/år.                    
Kontakt webmaster