Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
LoFF Rapporter


Her kan du laste ned rapporter i pdf-format som LoFF har skrevet.

2017:
KyststienILongyearbyen.pdf (12.4 MB)
Rapport om en foreslått kyststi i Longyearbyen (Bjørn Frantzen og Vidar Bakken)
2015:Ringmerking 2015 (193 KB):
LoFFs ringmerkingsaktiviteter i 2015 (Kjell Soot Mork)
2009:Sørkapp sommer 2009 (2 MB):
Faunaregistreringer på Sørkappøya, Juli-Oktober 2009 (Ola Nordsteien og Georg Bangjord)
2007:


Sørkapp høst 2007 (4 MB):
Faunaregistreringer ved Sørkapp, September 2007 (Georg Bangjord, Christiaane Hübner, Kjell Mork Soot)

Sørkapp vår 2007 (0.2 MB):
Fugleregistreringer på Sørkappøya, 25.-28. Mai 2007 (Mikael Lagerborg & Signe Kirkemoen)

Hornsundneset vår 2007 (1.1 MB):
Registration of brent goose migration and stopover at Hornsundneset, 25-28 May 2007 (Christiane Hübner & James Speed)

Vårsolbukta vår 2007 - 1 (31 KB):
Registrering av gåsetrekk og -rast i Vårsolbukta, 25.-28. Mai 2007 (Synnøve Haga & Inge Bakkeland)

Vårsolbukta vår 2007 - 2 (99 KB):
Registrering av gåsetrekk og -rast i Vårsolbukta, 31. Mai - 1. Juni 2007 (Carl Erik Kilander)
2006:


Sørkapp høst 2006 (1,4 MB):
Registreringer av fugl sør på Sørkappland, august-september 2006 (Georg Bangjord, Bjørn O. Frantzen, Stig Hammer & Oddvar Hagen)


Diverse rapporter fra tiden før LoFF:
Vårsolbukta:


Vårsolbukta vår 1997 (933 KB):
Registrering av gåseringer i Vårsolbukta, 30.-31. Mai & 6. Juni 1997 (Øystein Lorentsen, Jon Ove Scheie, Ottar Krohn, Roy Eide, Bjørn Frantzen & Trond Frantzen)

Varsolbukta vår 1998 (1.2 MB):
Gåseregistrering i Vårsolbukta, 30. Mai - 6. Juni 1998 (Rune Bergstrøm)

Varsolbukta vår 1999 (753 KB):
Gåseregistrering i Vårsolbukta, 28. Mai - 3. Juni 1999 (Mikael Lagerborg, Øystein Varpe)

Varsolbukta vår 2000 (587 KB):
Gåseregistrering i Vårsolbukta, 3.-4. Juni 2000 (Bjørn Frantzen, Wenche S. Kilander & Carl Erik Kilander)

Varsolbukta vår 2001 (587 KB):
Gåseregistrering i Vårsolbukta, 2.-4. Juni 2001 (Eldar Wrånes)

Vårsolbukta vår 2003 (158 KB):
Report of goose project in Vårsolbukta, 3 May - 16 June 2003 (Christiane Hübner)

Vårsolbukta vår 2004 (506 KB):
Report of goose project in Vårsolbukta, 3 May - 18 June 2004 (Christiane Hübner)

Vårsolbukta vår 2005 (1.2 MB):
Report of goose project in Vårsolbukta, 4 May - 22 June 2005 (Christiane Hübner)

Vårsolbukta vår 2006 (372 KB):
Brent goose count in Vårsolbukta, 31 May - 4 June 2006 (Magda Chudzinska & Lukasz Ulbrych)
Fuglehuken:


Fuglehuken vår 1998 (750 KB):
Registrering av ringgås på Fuglehuken, 6.-12. Juni 1998 (Mikael Lagerborg, Øystein Varpe)

Fuglehuken vår 1999 (794 KB):
Registrering av ringgås på Fuglehuken, 28. Mai - 2. Juni 1999 (Georg Bangjord, Roy Eide)

Fuglehuken vår 2004 (282 KB):
Registrering av ringgås på Fuglehuken, 4.-6. Juni 2004 (Øystein Overrein, Mikael Lagerborg)

Fuglehuken vår 2006 (646 KB):
Brent goose count at Fuglehuken, 31 May - 4 June 2006 (Christiane Hübner & Nina Seifert)
Hyttevika:


Hyttevika vår 2003 (215 KB):
Registrering av ringgås i Hyttevika, 30. Mai - 2. Juni 2003 (Mikael Lagerborg)

Hyttevika vår 2006 (81 KB):
Gåsetelling Hyttevika, 31 May - 4 June 2006 (Stig Hammer & Bjørn Frantzen)
Alkehornet:


Alkhornet vår 2004 (26 KB):
Registrering av ringgås ved Alkhornet, 4.-6. Juni 2004 (Arild Lyssand & Stig Hammer)
Sauriedalen:Sauriedalen (152 KB):
Gåseregistreringer 1.-3. juni 2003 - Ytre Sauriedalen og Siklarhallet (Carl Erik Kilander & Siklarhallet)

                  
Kontakt webmaster