Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Prosjekter


LoFF har mange prosjekter på gang. Her får du en oversikt over hva som skjer. Klikk på bildene for å lære mer om de forskjellige prosjekter.              


Observasjonshus i Longyearbyen

Biotopforbedringer rundt Longyearbyen

Våre prosjekter på Sørkappøya

Våre ringmerkingsprosjekter

Kartlegging av gåsetrekket

Informasjon og kartlegging av fugl på Svalbard på nettet

Fugleguide for Longyearbyen

Flora for Longyearbyen

Reiselivet bidrar med miljøinformasjon

Fugleposter

Prosjekter:
Observasjonshus
Biotopforbedringer
Sørkappøya
Ringmerking
Vårtrekk av gås
Informasjon/Kartlegging
Longyear Fugleguide
Longyear Flora
Miljøinfo reiseliv

Last updated: 30. desember 2010


Kontakt webmaster