LoFF Longyearbyen Feltbiologiske Forening
Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Ringmerking av fugl på Svalbard

                   
LoFF har fire satsingsarter når det gjelder ringmerking. Klikk på bildene for å finne ut mer for de enkelte artene.

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING


Fjæreplytt - Longyearbyen & Sørkapp

Snøspurv - Longyearbyen

Polarmåke - Longyearbyen & Svea

Ismåke - Longyearbyen

Satsingsarter:
Fjæreplytt
Snøspurv 
Polarmåke
Ismåke

Sett en ringmerket fugl?
Sjekk her:
Polarmåke
Kortnebbgås

Finansering:
Prosjektet er støttet av Store Norske Spitsbergen Kullkompani

Mer informasjon:
Litt om
ringmerking og gjennfunn

Last udated: 30. desember 2010Kontakt webmaster