Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Lomdammen - en kunstig øy blir til  
18. mai 2008: LNS på tynn is (Foto: M. Lagerborg).

18. mai 2008: Grusen ligger på plass (Foto: M. Lagerborg).


29. mai 2008: Øya ligger i vannet (Foto: C. Hübner)


Første bruker er ombord (Foto: I. Bakkeland)!


5. juni 2008: Isen under øya er smeltet og øya ligger under vann - forhåpentlig dukker den opp igjen, når vannstanden blir lavere, men per dato døpes øya 'Atlantis polaris' (Foto: C. Hübner).


15. Juni 2008: Mikael på leting etter Atlantis polaris (på venstre), Mikael på toppen av øya (på høyre) (Foto: I. Bakkeland).


15. Juni 2008: Målt med skistokk ligger Atlantis polaris 40 cm under vannoverflaten (Foto: I. Bakkeland)!


21. mai 2009: Øya dukket ikke opp i 2008. Derfor startes det et nytt forsøk: Mikael og Sebastién måler istykkelsen. Det er 80 cm med is under vannet. Isen går helt ned til grunnen og det er uproblematisk for LNS å kjøre på den med hjullasteren (Foto: C. Hübner).


22. mai 2009: LNS leverer mer grus - fjorårets Atlantis polaris stikker ut av isen og grusen kan tilføyes på toppen. Mikael overvåker aksjonen (Foto: C. Hübner).


22. mai 2009: Superservice fra LNS: her kommer en lading med torv. Nå mangler vi bare litt vegetasjon på toppen så er øya klar til innflytting - hvis alt går som planlagt da ... (Foto: C. Hübner).


23. mai 2009: Den første smålomen inspiserer øya (Foto: M. Bjerrang).

Tilbake til
Startsiden
                 


Gå til:

Nyhet 28.5.08: 'En kunstig hekkeøy i Lomdammen'
Nyhet 23.5.09: 'Loffen - andre forsøk'

Biotopforbedringer

Last udated: 24. mai 2009

Kontakt webmaster