Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
LoFF-huset i Longyearbyen 


Tomta i februar 2009 (Foto: S. Hammer)


Februar 2009: Jernrammen er på plass (Foto: S. Hammer)
 

12. mai 2008: Huset står! (Foto: C. Hübner).18. mai 2009: Byggemester Stig (Foto: G. Bangjord)


10. juni 2009: Henrik maler på verdens sikreste stigekonstruksjon, mens han får hjelp av den nederlandske gåseforskeren Maarten Loonen - legg merke til hans kamuflasjedrakt. 
Grete Smedal anbefalte oss farge S 3060-B10G (Foto: C. Hübner).14. juni 2009: Huset står fortsatt i luften, men  vi er jo optimistiske - vi vil nok få vårt fotfeste tilbake! Og da skal vi også male ferdig huset (Foto: C. Hübner).


17. juni 2009: Åpning av LoFF-huset. Bjørn holder tale foran medlemmer og sponsorer (Foto: C. Hübner).


17. juni 2009: Bjørn overrekker Stig nøkkelen til LoFF-huset. Stig Hammer er nå driftansvarlig for huset (Foto: C. Hübner).


17. juni 2009: Fugleprat etter kakespising (Foto: C. Hübner).


Tilbake til
Startsiden
                 


Gå til:

Nyhet fra 15.06.2009: Velkommen til åpningen!

Nyhet fra 22.06.2009: Nå er LoFF-huset tatt i bruk

Observasjonshus

Last udated: 13. juli 2009

Kontakt webmaster