Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Ringmerking: Fjæreplytt


En liten rapport for fangståret 2010 - skrevet av Kjell Mork Soot

Stian Moldskred og Kjell Mork Soot ankom Longyearbyen 28. mai, og ble mottatt av Bjørn Frantzen på flyplassen. Der var brukbart med fugl, og tallet økte for hver dag (beste dag ca. 950 individ i deltaet). Fangsten var derimot dårlig første dagene.

Alle 13 ruser og ni nett var i bruk. Vi brukte samme lyden som er brukt  på Sørkappøya i to sesonger, men den fungerte ikke noe særlig. Ole Edvard Torland var mye til stede, og var ivrig til å være med på dette for å bli lært opp. En dag nevnte han at han hadde liggende  opptak av furasjeringslyd hos fjæreplytt.  Straks ble slik lyd prøvd. Etter justering av denne lyden, fungerte den utmerket, og fangsten tok seg utrolig mye opp.

Stian reiste heim 06. juni og undertegnede fire dagar etter. Ole Edvard var då « drilla» så godt at vi med god samvittighet overlot merkingsarbeidet til han. Og han arbeidet godt utover sommeren. Kjell kom til LYR 26.august igjen, og var der til 13. september, Ole Edvard fortsatte med fangsten til 25. september.


Kjell ringmerker en svømmesnipe (Foto: Ole Edvard Torland)

Fangstresultat:
Fjæreplytt- 1580 fjæreplytt fikk ring , av dem var det tre unger. 1274 fikk lysegrønt flagg + oransje markørring. Også fugler med bare metallring fra tidligere fangst fikk påsatt flagg. Vi hadde for lite flagg, så 317 fjæreplytt fikk bare metallring i slutten av perioden. Det kan her nevnes at en fjæreplytt med ny metallring (Stavangerring)  ble sett i Danmark 12. desember 2010. Dessverre hadde den ikke flagg, så den ble ikke identifisert. Det er stor sjanse for at dette var LYR-fugl.
De fleste fugl ble tatt i ruser ved  LoFF-huset, bare et fåtall ble fanget  i nett


Fjæreplytt (Foto: Ole Edvard Torland)

Andre ringmerkingsarter - Ærfugl 2, sandlo 5, svømmesnipe 1, gråsisik 1, snøspurv 3 (av disse to unger), myrsnipe 69 (av disse 13 unger), 4 polarsvømmesnipe-unger, 3 heilo-unger, 1 tjuvjounge og 1 polarmåkeunge. Alle ungene ble ringmerket av Ole Edvard på forskjellige steder. Heilo, svømmesnipe og gråsisik er sannsynligvis  nye ringmerkingsarter for Svalbard.

Det er et spørsmål om en bør satse på å også  flaggmerke myrsniper neste år på grunn av  gode resultater der. Trekkveiene og overvintring er fullstendig ukjent for den arten. Går de Østersjøen eller Norskekysten?


Myrsnipe (Foto: Ole Edvard Torland)

Kontroller  av fjæreplytt ved LoFF-huset:
  • 2 ind fra Sørkappøya 2007 ble fanget og ble påført lysegrønt flagg.
  • 3 ind med oransje flagg  fra Sørkappøya 2009 flagg ble observert/fanget.
  • 1 svensk  med bare metallring ble fanget og påført lysegrønt flagg, og 1 fargemerkt svensk ble observert.
  • 1 skotskmerkt med bare metallring ble fanget og påført lysegrønt flagg, og 1 fargemerkt  skotsk (gult flagg) observert.
  • 2 fugler ringmerkt av Elin Pierce i 1990-åra ble observert/fanget, men ringmerkingsdata kan ikke oppdrives.
Av de 100 fuglene ringmerket i Adventsdaldeltaet i slutten av september 2009, ble 6 fanget og flaggmerket i 2010.


Gjenfunn i 2010:
Pr. 14. desember 2010 er 12  fjæreplytt flaggmerkt i Longyearbyen sesongen 2010 observert  utenom Svalbard: 3 i Finland, 1 i Sverige, 1 i Danmark, 1 i Tyskland, 1 i Nederland (allerede 19 september), 2 i Skottland, 1 i England og 2 er sett i Møre og Romsdal.

Til sammenligning er 14  fjæreplytt ringmerket på Sørkappøya 2009 blitt observert: 2 i Finland, 5 i Sverige, 3 i Danmark, 3 i Tyskland og 1 i Nederland.

Det er foreløbig en viss forskjell på trekkmønsteret av fuglene fra Longyearbyen og Sørkappøya. Mange går ned Østersjøen fra begge steder, men fugler fra Longyearbyen er også  funnet lenger vest, langs Norskekysten og i Storbritannia.  Dette kan være bare en skjevhet pga for lite materiale hittil. - Kjell minner om at en Sunnmørsmerkt fugl (merkt i januar) ble kontrollert på Sørkappøya i 2007.

I alle fall: Det trengs fortsatt en omfattende merking i årene fremover. Med fjæreplytten har vi oppnådd fantastiske resultater hittil som ornitologer i andre land bare kan drømme om. Å stanse nå vil være en tragedie. Det syns i alle fall Kjell Mork Soot.

(Kjell Mork Soot, desember 2010)
Gå til:
Ringmerking

Nyhet 30.12.2010: '1274 fjæreplytt med flagg fra Longyearbyen'

Dokumenter:
Kontakt:
Kjell Mork Soot - kjellmorksoot@fugler.com

Last updated: 30. desember 2010

Kontakt webmaster