Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Ringmerking: Polarmåke


Ringmerking og merking med fargekode

Hensikt
Ved å merke polarmåker med individuelle fargekoder ønsker LoFF å øke kunnskapen om bevegelsesmønsteret til de polarmåkene som oppholder seg i Longyearbyens nærområde.

Metode
Fuglene fanges i ei tradisjonell båsfelle som er godt utprøvd tidligere. Fellas ytre mål er 2 x 4 meter og 60 cm høy. Over fella settes et rutenett av 1mm tykt fiskesnøre i kvadratiske ruter på 20 x 20 cm.

Matavfall legges i og rundt fella. Fuglene vender seg til å hente mat i fella. Fra tid til annen spennes nettet over fella. Når fuglene slipper seg ned i fella, kommer de ikke ut fordi at de lange vingene slår mot rutenettet.

Polarmåkene tas ut av fella gjennom en egen kasse, legges i en tøypose og ring- og fargemerkes. Metallringen settes på fuglens venstre bein og fargeringen på fuglens høyre bein. Fargeringene som er brukt så langt er røde med to hvite bokstaver.

Måkefelle
Bjørn Frantzen forteller hvordan fella fungerer for Vidar Bakken og Olivier Gilg (til høyre; Foto: Maria Gavrilo)


Måkefelle
Polarmåker på vei inn i fella (Foto: BOF)


Ringmerking av polarmåker
Kodering settes på fuglens høyre bein (Foto: Maria Gavrilo)


Resultater
LoFF har merket 110 polarmåker i perioden april – august 2007. Det er for tidlig å si mye om hva resultatene kan bli, men vi ser at noen individer ser ut til å være stabilt til stede i området. Vi ser også at det er en del utskifting av polarmåkene. Mange individer som er merket har vi ikke sett igjen i Longyearbyens nærområde.

Rapportering
Den røde fargeringen er godt synlig. Ofte lar fargeringen seg lese med en håndkikkert eller et teleskop. Melding om sted og tid for observasjonen, koderingens farge og bokstaver, og observatørens navn og telefon eller e-post sendes til boff@online.no.


Ringmerket polarmåke
Polarmåke med kodering rød IX på høyre bein. Koderingen kan også leses som XI, men kodering XI er fjernet slik at lesefeil ikke oppstår (Foto: BOF)
      


Gå til:
Ringmerking

Nyhet 14.04.2008: 'Se etter fargemerka polarmåker'
Nyhet 15.12.2008: 'Ung fargemerka polarmåke avlest i England'
Nyhet 06.06.2009: 'Tid for å lese av fargeringer på polarmåker rundt Longyearbyen'

Dokumenter:
Polarmåker med fargering merket i Longyearbyen 2006 & 2007 (pdf, 21 KB)

Avlesninger av fargemerka polarmåke på Svalbard,12.06.2008 (pdf, 28 KB)

Avlesninger av fargemerka polarmåke på Svalbard,13.05.2009 (pdf, 31 KB)

Kontakt:
Bjørn Frantzen - boff@online.no

Last updated: 06. juni 2009

Kontakt webmaster