Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Flora for Longyearbyen


LoFF har en botanisk undergruppe som lager en feltflora for Longyearbyen. Det skal lages en flora som folk i Longyearbyen kan ha glede av, med planter som alle finnes i området der folk bor og ferdes, og med tekst og bilder som er enkle å bruke og å forstå. Floraen vil også kunne være et godt hjelpemiddel i undervisning til skoleelever.

 

Flora'en vil omtale ca 50 arter, hovedsakelig blomsterplanter, som finnes i Longyearbyen og i nærområdet rundt. Målgruppen er den alminnelige turgåer, og andre som er interessert i naturen. Boken vil ha et hendig lommeformat, med spiralrygg og vannbestandig papir. Det blir derfor enkelt å ha den med og bruke den på tur.

Hensikten med floraen er å øke gleden ved å ferdes ute i naturen, gjennom en økt kunnskap om både kjente og mer ukjente planter som finnes i nærområdet vårt. Floraen vil også være godt egnet for tilreisende gjester og turister som har kortere opphold her. Derfor vil floraen ha både norsk og engelsk tekst.Et eksempel på hvordan flora'en skal se ut. Den vil være både på norsk og engelsk.

Status:
Floraen er på salg :o)

Finansering:
Prosjektet er støttet av Svalbard Miljøfond,
Lokalstyre (Korkpenger) og SNSK

Mer informasjon:
Ingen

Last updated: 15. august 2011

Kontakt webmaster