Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Fugleposter

I mars 2015 utga LoFF en poster med Svalbards fugler. Trond Haugskott har tegnet fuglene og stått for layout mens Georg Bangjord har vært ansvarlig for det faglige. Posteren selges i Longyearbyen og i Ny-Ålesund.I et samarbeid med Longyearbyen lokalstyre har LoFF i oktober 2012 publisert postere på ismåke, polarmåke, fjæreplytt, svalbardgjessene og for Adventdeltaet. Hensikten med posterne er å bidra med lokalt undervisningsmateriell i skolen og med kunnskap til folk flest.            Status:
Poster ´Svalbardfugler´:
Ferdigstilt mars 2015
Informasjonspostere:
Ferdigstilt oktober 2012

Finansering:
Prosjekteter støttet av

Mer informasjon:

Download:
Poster Ismåke
Poster Polarmåke
Poster Fjæreplytt
Poster Svalbardgjess
Poster Adventdelta

Last updated: 12. oktober 2015

Kontakt webmaster