Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Reiselivet bidrar med miljøinformasjon
- samarbeid om innsamling av faunistiske data
mellom Oceanwide, Svalbard reiseliv AS og LoFFLoFF tar imot og systematiserer betydelige mengder informasjon om fuglelivet på Svalbard. Mye av informasjonen som LoFF mottar, er observasjoner av fugl i og i nærheten av bosettingene. Oceanwide har flere mindre fartøy som går med turister om sommeren rundt hele Svalbard. En del av turistene om bord på Oceanwide sine fartøyer er kunnskapsrike feltbiologer og dyktige observatører. Slik situasjonen er i dag, er det en beskjeden mengde observasjoner som gjøres på turistskipene som rapporteres. 

Hensikten med samarbeidet er å få hånd om en større andel av faunaobservasjonene som blir gjort av turistene på cruiseskip. På denne måten bidrar turistene til en mer helhetlig kunnskap om fuglefaunaen på Svalbard, noe som er verdifullt for miljøforvaltningen av Svalbard. Samtidig blir turistene mer bevisste på verdien av naturmiljøet ved Svalbard ved å delta i prosjektet gjennom involvering. Brosjyren som LoFF lager til prosjektet trykkes på engelsk, norsk og tysk.

Samarbeidet gjennomføres som en test på et samarbeid mellom en turistbedrift og Loff og gjøres i første omgang for sommersesongene 2009 og 2010. Opprinnelig var dette et prosjekt mellom LoFF og Oceanwide. På et senere tidspunkt er også Svalbard Reiseliv inkludert. Svalbard Reiseliv sprer brosjyrene til sine medlemsbedrifter og anmoder bedriftene om å støtte tiltaket ved at guidene gjør turistgruppene de leder oppmerksomme på tiltaket. Prosjektet blir evaluert etter sesongen 2010. Prosjektet er støttet av Svalbard miljøfond.

   

Brosjyrene finnes pr idag på norsk og engelsk.

Status:
Visittkort og  brosjyrene er klart og skal deles ut til OceanWide skipene i juni 2009.

Finansering:
Prosjektet er støttet av Svalbard Miljøfond

Download:
Skjema på norsk (pdf, 353 kb)
Skjema på engelsk (pdf, 356 kb)

Last updated: 06. juni 2009

Kontakt webmaster