Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Vårmigrasjon av gjess


Sammen med Sysselmannen på Svalbard og Norsk Polarinstitutt har LoFF et prosjekt på kartlegging av viktige rasteplasser for gjess under trekket. Hovedfokus ligger på ringåsen og registreringer har blitt gjort i Vårsolbukta, Fuglehuken, Hyttevika, Alkhornet og Hornsundneset.             

 
Hvitkinngjess og kortnebbgjess i Vårsolbukta 18 mai 2004. Ringjess kommer først i slutten av mai (Foto: C. Hübner)

Status:
Det vil ikke bli noe gåsetrekk registrering i 2009.

Finansering:
Prosjektet har ingen finansiell støtte.

Mer informasjon:
Rapporter fra tidligere gåsetrekk registreringer

Last updated: 24. mai 2009

Kontakt webmaster