Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Ringmerking og gjennfunn 


Ringmerking og gjenfunn
Motivet bak all ringmerking, er forhåpningen om at den som fanger fuglen på ny eller finner den død, rapporterer inn ringnummeret og funndata til ringmerkningssentralen i respektive land. Med fargeringmerking og en kikkert er det enda en mulighet.

Avlesning og rapportering av fargeringer (”Cr-birding”)
I tillegg til den obligatoriske metallringen med et unikt nummer og adresse til nasjonalt ansvarlig institusjon (I Norge: Stavanger museum), bruker mange prosjekter fargeringmerking. Fordelen er her at merkingen kan avleses på langt hold med kikkert uten å fange fuglen på ny. Muligheten å kunne følge ett spesifikt individ på avstand kan gi mange typer av data som ellers er umulige å få. De fleste prosjektene merker hver fugl med en unik merking, men det finnes også prosjekter der f. eks. ”alle ungfugler merket i Adventdalen i 2004” har én ring av samme farge.

Store fugler som svaner og gjess kan ha halsring; alene eller i kombinasjon med beinringer. Halsringen har oftest en ”alfanumerisk” kode, dvs. en kode av tall og eller bokstaver. Disse ringene pleier å være greie å avlese, også på langt hold med teleskop. Problemet er at man iblant ser ting som ikke er der: En ”P” blir til en ”R”, ”91” blir til ”16” og andre artige saker! Ved rapportering bør man opplyse om avlesningen er sikker eller usikker. Fargen både på ringen og koden opplyses. De eldste av halsringene på kortnebbgjessene er over 15 år gamle. Det er ikke mye igjen av den lyseblå fargen og den hvite koden; disse ringer ser ut som om de er lysegrå med enda lysere kode (vanskelige!).

På beina kan en fugl være merka med en eller flere fargeringer med eller uten kode. Ved avlesning av merking er det viktig å notere merkingen konsekvent og på rett måte: Venstre bein er fuglens venstre bein sett bakenfra. Høyre bein er fuglens høyre bein sett bakenfra. Noter ringene med fargen ovenfra og ned. Ringer som sitter oppe på skinnbeinet, tibia, kan iblant være vanskelige å se på vadere og småfugl; særlig om det er kjølig og fjærene dekker øvre delen av beinet: Tålmodighet! Leddet som ser ut som et feilhengsla kne, tilsvarer egentlig vår ankel. Leddet forbinder tibia med mellomforbeinet tarsus. Det er her på det nederste beinet som majoriteten av ringene sitter. Ringer på tarsen kan være vanskelige å avlese da fuglen vasser eller har gått i gjørme. Tålmodighet!

vanskelig fjæreplytt
Fjæreplytt med flagg ?? (Foto: G. Bangjord)


Koderingene kalles ofte ”Darvic-ringer” etter typen PVC som er brukt. De består av to lag i forskjellige farger og koden er frest i det øverste laget. Her er det også viktig å notere det man faktisk ser, ikke det man tror at man ser! Noen eksempel: ringgjessenes nye merking består av én ring på hvert bein med bare én bokstav på hver ring (her brukes bare gule og hvite ringer med sort skrift). Hvitkinngjessene har derimot vanligvis tre tegn på sin ring! Her kan det bli vrient iblant: er det ”OVX” eller XAO”? Her brukes mange farger: hvit, gul, lime, oransje, rød. Ismåkene og polarmåkene som er merka på Spitsbergen har en rød ring der koden er to hvite bokstaver.

På mindre fugler er det ikke noen hensikt å bruke bokstavkoder på ringene; det blir for smått. Her er man da henvist til å bruke kombinasjoner av ringer og farger. Ved store prosjekt blir det da mange ringer og farger. Det er for utenforstående ofte ikke noen opplagte system, men det er flere som bruker én ring med prosjektets egen kontrollfarge over leddet oppe på tibia! De fleste bruker minst tre fargeringer i tillegg til metallringen, men det finns også merkinger med bare én fargering og med ny farge for hvert år eller sted. Det skjer at fuglene mister ringer, og da er det umulig å spore en avlesning av typen: "Venstre bein: rød, høyre bein: metall". Se altså etter én gang til etter flere ringer før du noterer en så ”enkel” merking!

For å øke antallet mulige kombinasjoner brukes forskjellige farger på ringene. Her er eksempelvis fargene i brukt av 8 kjente merkeprosjekter på fjæreplytt fra Skottland, Nederland, Danmark, Sverige, Norge og Island: Hvit, sort, lilla, mørk blå, blå, lys blå, mørk grønn, grønn, lys grønn, lime, gul, oransje, rød. Mellomblå og mellomgrønn brukes ikke av det samme prosjektet som bruker lys blå og mørk blå. Tips: metallringen kan være godt kamuflert og lyse i de rareste farger. To ringer av samme farge ser ut som én bred ring og må altså spesifiseres som to ringer i en rapport.

I tillegg er det noen som bruker plastringer med flagg; alene eller sammen med vanlige fargeringer. Skottene merker fjæreplytt med gult flagg: rød eller sort prikk eller kryss. Vær observant her; merket er bare på den ene siden av flagget. Noen få plytter ble merka her oppe på 90-tallet med oransje flagg: med eller uten alfanumeriske symboler (eks. "T9"). Også her er det viktig hvor flagget sitter, og farge og plassering av ev. andre ringer.

Eksempel:
VB: tibia: rød, tars: gul over metal. HB: tars: lyseblå over hvit.
VB: tibia gul flagg med sort kryss, tars: metall. HB: tars: rød.
VB: tars: gul over gul. HB: tibia lila, tars: metall.

Det er ihht den private hjemmesiden www.cr-birding.be over 1000 registrerte prosjekter som bruker fargeringmerking i Europa. Så det er bare å pusse linsene på kikkerten!

Det finnes flere eksempel på at man har klart å identifisere fugl som har mistet ringer eller der man ikke har klart å lese alle ringer, men da har man isteden klart å lese de siste tallene på selve metallringen. Dette kan være mulig på store fugler som måker men også på f. eks. fjæreplytt med teleskop på kort hold!

Se alltid etter ringer hvis du finner en død fugl. Ta helst med metallringen og skriv nøye ned plassering, farge og koder på annen merking. Sted tid og dato, og om mulig dødsårsaken og andre omstendigheter for funnet. Kanskje et bilde eller to. Hvis du sender inn rapporten selv til norsk eller annen ringmerkingssentral, husk å send en kopi til www.loff.biz eller www.svalbardbirds.com. De fleste ringmerkingssentraler er kjappe å svare, og her må vi bare få en kopi av svaret!

Kommer innen kort:
Oversikt av arter med fargeringmerking som er merka på Svalbard eller der svalbardbestanden er merka på trekk eller overvintringsplass

Tilbake til
Nyhet 'Fjæreplytt med flagg'
'Ringmerking'
Startsiden
                 


Gå til:

Nyhet: 'Fjæreplytt med flagg'

Ringmerking

Last udated: 10. mai 2008

Kontakt webmaster