Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Informasjon og kartlegging


Svalbardbirds.com Pins Det våres

Svalbardbirds.com
LoFF arbeider særlig med informasjonsarbeid og kartlegging av lokalt og regionalt fugleliv. Fugleinteresserte med Svalbardinteresse kjenner vel til nettstedet www.svalbardbirds.com som omhandler oppslag omkring forekomst og status av fugl på Svalbard og Jan Mayen. Nettsiden ble etablert i januar 2005 og driftes av Georg Bangjord. Nettstedet inngår som en del av LoFF-portalet over foreningsaktiviteter.            


Websiden Svalbardbirds.com

Pins
I samarbeid med sysselmannen og Norsk polarinstitutt lager LoFF hvert år en pin med et motiv fra Svalbardnaturen som er en belønning til personer som leverer observasjoner om fugler, pattedyr, planter, insekter eller andre organsimer.


2006 - Alkekonge

2007 - Grønlandshval

2008 - Ismåke

2009 - Hvitkinngås

Det våres ...
I 2007 startet LoFF fenologiaksjonen ”Det våres”, et skjema over en del utvalgte arter fugl og planter som ble sendt alle husstandene i Longyearbyen, Ny-Ålesund, Hopen og Bjørnøya. De som sender inn skjema med faunainformasjon får en pin som premie. Prosjektet er et sammenarbeid med Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen på Svalbard og Svalbardposten.


Status:
Svalbardbirds.com:
Websiden er i full drift siden den ble opprettet 2005. Siden 2008 er det landsomfattende portal artsobservasjoner.no etablert og mange av funkjsonene av Svalbardbirds er nå linket opp mot denne siden.

Pins:
Norsk polarinstitutt har produsert pins i samarbeid med sysselmannen siden 1994. LoFF overtok ansvaret for dette i 2006. Det er i alt produsert 10 forskjellige pins fram til og med 2009.

Det våres:
Siden trykkekostnader er for høye blir skjema'et ikke sendt til alle husstander lenger. Men du kan fortsatt laste det ned på denne siden og sende det tilbake til oss!

Finansering:
Svalbardbirds.com er støttet av Sysselmannen på Svalbard and Svalbard Miljøfond

Pinsene er støttet av Sysselmannen på Svalbard and Norsk polarinstitutt
.

Mer informasjon:
www.svalbardbirds.com
Artsobservasjoner.no

Download:
Det våres - skjema på
Norsk (pdf, 362 kb)
Russisk (pdf, 407 kb)

Last updated: 06. juni 2009

Kontakt webmaster